Lakimies


Lakimies

Lakimies ja juristi nimikkeet

Suomen Lakimiesliiton mukaan nimikkeet juristi ja lakimies ovat synonyymejä, joilla on vakiintunut merkityssisältö. Suomen Lakimiesliiton ohjeen tarkoituksena on näiden juristi ja lakimies nimikkeiden käyttöä selkeyttämällä lisätä suuren yleisön luottamusta ja oikeusturvaa sekä ehkäistä nimikkeiden juristi ja lakimies harhaanjohtavaa käyttöä esimerkiksi oikeudellista neuvontaa annettaessa.

Oikeustieteen maisterin (aiemmin oikeustieteen kandidaatti) tutkinto on eri oikeudenalat kattava ylempi yliopistollinen yleistutkinto. Sen suorittaminen on lakisääteisenä kelpoisuusvaatimuksena moneen juristiammattiin tai -virkaan, kuten tuomarina, syyttäjänä tai asianajajana toimimiseen.

Suomen Lakimiesliitto ohjeistaa, että nimikkeitä ”juristi” tai ”lakimies” käytetään yleisesti vain ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon (OTM/OTK) suorittaneista henkilöistä.

”Juristin” tai ”lakimiehen” ammatillisen nimikkeen käytöstä on esiintynyt epäselvyyttä. Näitä nimikkeitä juristi ja lakimies on virheellisesti käytetty esimerkiksi kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tai hallintotieteen maisterin tutkinnon suorittaneista henkilöistä tai oikeustieteellisen jatkotutkinnon (OTL tai OTT), mutta ei edellä mainittua ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa suorittaneista henkilöistä. Ulkomailla suoritettu tutkinto voidaan tiettyjen lakisääteisten edellytysten täyttyessä rinnastaa ylempään oikeustieteelliseen korkeakoulututkintoon.

Juristi

Juristi eli lakimies Helsinki on oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut oikeustieteilijä. Suomessa ylempiä oikeustieteellisiä tutkintoja ovat nykyään oikeustieteen maisterin ja kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnot, joista vain ensin mainittu antaa kelpoisuuden työskennellä tuomarina, syyttäjänä tai asianajajana. Pohjoismaissa oikeustieteellisiä tutkintoja ovat muun muassa Ruotsin Juristexamen sekä Tanskan Juridisk kandidateksamen.

Aikaisempi tutkinto Suomessa on ollut oikeustieteen kandidaatti. Juristit toimivat yleensä tuomareina, virkamiehinä tai asianajajina. Myös elinkeinoelämä työllistää suuren määrän lakimiehiä.

Asianajaja lakimies ero

Lakimies tai juristi on yleisnimike, jolla tarkoitetaan juridisen korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä. Keskeinen ero asianajajan ja lakimiehen välillä on koulutuksen taso. Asianajaja on suorittanut korkeakoulututkinnon lisäksi erillisen asianajajatutkinnon. Näin ollen juristien ammattikunnassa he ovat kaikkein valvotuimpia ammattilaisia, jolloin palvelutasokin on korkeaa. Asianajajan ammattinimike on lailla suojattu.

Lakimies

Lakimies tai juristi on yleisnimike juridisen korkeakoulun suorittaneelle henkilölle. Asianajajaa kutsutaan usein myös juristiksi.

Asianajaja

Lainoppinut Suomen Asianajajaliiton jäsen, joka on suorittanut asianajajatutkinnon ja täyttänyt muut vaatimukset. Asianajajan titteli on suojattu nimike. Ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja (AA). Suomen Asianajajaliittoon kuuluu noin 2 000 asianajajaa. Asianajajien toimintaa valvoo Asianajajaliiton yhteydessä toimiva Valvontalautakunta. Asianajotoimiston voi perustaa ainoastaan asianajaja.

Varatuomari

Varatuomari (VT) on arvonimi. Se voidaan myöntää lakimiehelle, joka on suorittanut vuoden mittaisen suorittanut auskultoinnin eli tuomioistuinharjoittelun hyväksytysti. Auskultointi suoritetaan toimimalla käräjäoikeudessa. Hyväksytyn auskultoinnin päätteeksi hovioikeus myöntää lakimiehelle hakemuksesta varatuomarin arvonimen. Varatuomarin nimikkeen ohella henkilö voi olla samalla vaikkapa asianajaja.

Juristi ja asianajaja ero

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt, lakimiehet eli juristit. Nimikettä asianajaja saa käyttää ainoastaan Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty kokenut lakimies tai juristi, joka on suorittanut asianajajatutkinnon.

Suomessa ammattinimikkeet lakimies ja juristi eivät tarkoita samaa kuin asianajaja. Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi: asianajajilta vaaditaan enemmän ja heitä valvotaan tarkemmin kuin muita lakimiehiä. Suomessa asianajajana ei voi toimia kuka tahansa oikeustieteen maisteri tai varatuomari.